Hírek
Erősíteni kell a szakszervezeteket – Beszámoló az Európai Szakszervezeti Szövetség Végrehajtó Bizottságának üléséről

A szakszervezeti megújulásról, a tagszervezetek szerepének erősítésének fontosságáról, a kollektív alkufolyamatról, a taglétszám növeléséről, valamint az érdekvédelmi szervezetek jogainak erősítéséről is tárgyalt – egyebek között – az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) ügyvezető szerve, a Végrehajtó Bizottság (VB) a közelmúltban rendezett kétnapos konferenciáján. A rendezvényen a küldöttek a májusi kongresszus elé szánt témákat készítették elő.


A VB március 30-31-én tartott tanácskozásán személyi változásokról is döntöttek a résztvevők. Elfogadták a főtitkár által javasolt – a MASZSZ által is támogatott – jelölti listát, így a kongresszus pozitív döntése esetén Esther Lynch főtitkár munkáját helyettesként Isabelle Schömann (DGB, Németország) és Claes-Mikael Stahl (LO-S, Svédország), szövetségi titkárként pedig Tea Jarc (ZSSS, Szlovénia), Giulio Romani (CISL) és Ludovic Voet (CSC, Belgium) segíthetik a 2023-tól kezdődő négyéves ciklusban. Támogató döntés született az ESZSZ alapszabályának módosításáról is, amelyről végleges döntés ugyancsak a májusi kongresszuson születhet.

 Folytatódott az Európai Szakszervezeti Szövetség „Együtt a dolgozók számára tisztes alkuért” című akcióprogramjával kapcsolatos munka is. A program egyik sarokpontja a szakszervezeti megújulás, amelynek keretében az ESZSZ a tagszervezetek munkáját kapacitásbővítéssel kívánja segíteni, valamint tovább erősödhet az európai szövetség támogató szerepe a kollektív alkufolyamat és a tagszervezés területein. Az ESZSZ prioritásként kezeli a taglétszám növelését és a meglévő tagok aktivitásának megerősítését. Jelentős szerep hárulhat ebben a folyamatban a kollektív alku munkacsoportra, amelyben így különösen fontossá válhat a tagszervezeti jelenlét. Napjaink szakszervezetellenes tendenciáira válaszul az ESZSZ erősítené a szakszervezeti jogok védelmét is a jogi munkacsoport és jogi hálózat továbbfejlesztése révén. 

 

Erősödhet a munkahelyi demokrácia

 

Szakpolitikai szempontból az alábbi területeket kezeli a program piroritásként:

  • kollektív alku megerősítése: az európai minimálbér-irányelv megfelelő átültetéséhez szükséges cselekvési terv készítése, speciális támogatás a tagszervezetek számára többmunkáltatós és ágazati kollektív szerződések megkötésében
  • bizonytalan foglalkoztatási formákkal szembeni fellépés: egy európai állásgarancia program kidolgozása, a munkanélküli ellátásokhoz való hozzáférés megerősítése, a platformok által foglalkoztatottak jogi helyzetének irányelvi úton történő megerősítése, nullaórás szerződések betiltása Európában
  • munkavállalói képzés megerősítése: magas színvonalú képzésekhez való jog megerősítése, fizetett képzési szabadság intézményesítése
  • nemek közti egyenlőség: a bértranszparencia irányelvi szabályozása, a nők elleni erőszak felszámolása érdekében az ILO 190. Egyezményének ratifikálása
  • igazságos átmenet és emberközpontú digitalizáció: a szociális párbeszéd intézményeinek elősegítése az igazságos átmenetben, az algoritmikus menedzsment irányelvi szintű korlátozása, a távmunka szabályozásának felülvizsgálata
  • munkahelyi biztonság növelése: a halálos munkahelyi balesetek számának nullára csökkentése 2030-ig, az európai munkavédelmi keretrendszer felülvizsgálata, hőmérsékleti korlátozások bevezetése
  • tisztességes munkaerőpiaci mobilitás: az Európai Munkaügyi Hatóság ellenőrzéseinek intenzifikálása, az egyenlő bánásmód elvének védelme
  • a munkahelyi demokrácia intézményeinek megerősítése: az európai üzemi tanácsi irányelv felülvizsgálata, a participációs jogok uniós szintű megerősítése. 

A Végrehajtó Bizottság kifejezte szolidaritását a földrengés által sújtott török szakszervezetek felé, valamint a karhatalmi elnyomással küzdő belarusz és tunéziai kollégák irányába. A VB támogatásáról biztosította továbbá a francia szakszervezeteket is, akik hónapok óta küzdenek a nyugdíjkorhatár egyoldalú emelését célzó kormányzati intézkedéscsomag ellen. 

A VB emellett elfogadta az ESZSZ álláspontját a szélsőjobboldali előretörés elleni fellépésről, az energiaellátási európai szabályrendszerének átalakításáról, valamint a gyakornoki programok tisztes megfizetéséről az Európai Unióban.

 

Bekapcsolom a Klubrádiót
Kikapcsolom