Hírek
Ne diszkrimináljon az állam egyes szakszervezeteket! - Öt konföderáció közös tiltakozása

A magyar szakszervezeti konföderációk megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2023. augusztus 7-én nyílt társadalmi vitára bocsátotta az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló törvény tervezete” című dokumentumot, a nélkül, hogy az abban szereplő, a közszféra szakszervezeteit érintő rendelkezésekről akár konföderációs, akár ágazati szinten, intézményes keretek között egyeztetett volna!

 

Az aláíró konföderációk megállapítják, hogy a törvénytervezet azon fejezetei, melyek a közszféra több ágazati jogszabályából törlik a munkáltatói kötelezettséget a tagdíjak levonása kapcsán, diszkriminatívak az állam által alkalmazottakat képviselő szakszervezetekkel szemben és ellentétesek a szociális partnerség gyakorlása során elvárható együttműködési szándékkal.

Ezért követeljük a tervezet azonnali visszavonását és érdemi, lehetőleg az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) keretei között történő tárgyalás elindítását azzal kapcsolatban, hogy a kormányzat miért nem kívánja saját munkáltatói feladatát oly módon ellátni a szakszervezetekkel történő egyeztetés során, ahogy azt – jogosan – a versenyszféra munkáltatóitól elvárja!

Az egyes ágazatok esetében a tagdíj levonások kötelező jellege helyett „választható” megoldássá csökkentése – a beterjesztett törvényjavaslat címével ellentétben – nem csökkent semmilyen adminisztrációs terhet. Ugyanakkor annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy a közszféra területén működő egyes munkáltatók megtagadhatják a tagdíjak automatikus levonását, jelentős többlet adminisztrációt generál a közszféra szakszervezetei számára.

Az államnak álláspontunk szerint nem az a dolga, hogy lehetővé tegye a különbségtételt a munkáltató számára az egyes szakszervezetekkel történő tárgyalások kapcsán, hanem az, hogy egyenlő, méltányos és transzparens szabályokat biztosítson a munkavállalói és a munkaadói érdekegyeztetés területén.

 

Budapest, 2023. augusztus 9.

 

dr. Antmann Katalin                                                             dr. Mészáros Melinda

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés                                  LIGA Szakszervezetek 

 

Zlati Róbert                                                                           Palkovics Imre

Magyar Szakszervezeti Szövetség                                        Munkástanácsok Országos Szövetsége

 

Csóti Csaba

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

  

Bekapcsolom a Klubrádiót
Kikapcsolom