Hírek
Lezárult a közös projekt

A Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Vasas Szakszervezeti Szövetség konzorciuma eredményesen fejezte be a Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program keretében benyújtott GINOP-5.3.5-18-2018-00045 azonosító számú pályázatával elnyert 47,98 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból megvalósított, „Minőségi munkát, minőségi munkahelyeket” című projektjét, amelynek a célja a minőségi munkával kapcsolatos tudatosság növelése, valamint a konzorciumi tagok képviselti erejének növelése, kapacitásainak fejlesztése volt.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult fejlesztés átfogó célja a minőségi munkával kapcsolatos tudatosság növelése, valamint annak elősegítése volt, hogy a munkavállalók minőségi munkahelyeken dolgozhassanak, illetve segítséget kapjanak a minőségi munkahelyen történő elhelyezkedéshez.

A projekt illeszkedett a konzorciumi partnerek céljaihoz, eddigi tevékenységeihez, mivel a minőségi munka témája mindkét konzorciumi tag számára kiemelt fontosságú, mind a bérezés, mind a munkakörülmények, mind a munkavállalók biztonsága olyan területek, amelyek fejlesztésén folyamatosan dolgoznak.

A fejlesztés eredményeként kidolgozásra került egy a hazai helyzethez adaptált, a munkahelyek minőségének mérésére alkalmas kritériumrendszer, amelynek gyakorlati alkalmazhatósága is kipróbálásra került egy a Közép-Dunántúli régióban megvalósított kísérleti (pilot) projekt keretében. Ez utóbbi célja annak felmérése volt, hogy a magyar foglalkoztatók mennyiben felelnek meg a kritériumrendszer által támasztott elvárásoknak az említett régióban.

A pilot projektben való részvételre jelentkezett vállalkozások közül a CELLCOMP Elektronikai Termékeket Gyártó Kft. (Tapolca) nyerte el a „Minőségi Munkahely” címet és vált jogosulttá az ezzel járó logó használatára.

A projekt keretében egy célzott szemléletformáló és információs kampány is megvalósult, amelynek a célja a szélesebb közvélemény figyelmének felhívása volt a minőségi munka fontosságára. A projekt továbbá hozzájárult a konzorciumi partnerek képviseleti erejének növeléséhez, kapacitásainak fejlesztéséhez.

A projektről bővebb információt a www.minosegimunkahelyek.hu oldalon olvashatnak

Bekapcsolom a Klubrádiót
Kikapcsolom