Hírek
Közép-Európai Szakszervezetek Találkozója

Az Osztrák Szakszervezeti Szövetség (ÖGB) meghívására 2022. szeptember 5-6-án Bécsbe látogatott 5 ország 6 szakszervezeti konföderációja – köztük a SZEF és a MASZSZ delegációja -, hogy a térség szorosabb együttműködéséről és a szakszervezet előtt álló kihívásokról egyeztessenek.


 

A találkozón a házigazda ÖGB mellett a szlovák KOZ SR, a szlovén ZSSS, a svájci SGB, a liechtensteini LANV, valamint Magyarországról a SZEF és a MASZSZ delegációja vett részt. Az első megbeszélésre nem tudtak eljönni a cseh CMKOS és a horvát SSSH képviselői, de előreláthatólag a későbbiekben csatlakoznak majd az együttműködéshez. A SZEF-et Csóti Csaba elnök, Szűcs Viktória nemzetközi ügyekért felelős alelnök és Papp-Nagy Viktória irodavezető, míg a MASZSZ-t Zlati Róbert elnök és György Károly nemzetközi titkár képviselte.

A találkozó elsődleges célja az volt, hogy erősítse a meghívottak közötti együttműködést és egy koordináltabb, közös fellépésre tegyen javaslatot az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) és a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) keretében kifejtett érdekképviseleti munka során.

Ennek érdekében az ÖGB felajánlotta Európai Irodája segítségét és hogy az egyes testületi ülések pl. ETUC Végrehajtó Bizottság, anyagainak feldolgozása kapcsán, illetve bizonyos ügyekben közös álláspont kialakítása érdekében rendszeresen konzultál majd a partnerszervezetek képviselőivel, akiknek kis létszámú apparátusuk miatt gyakran gondot jelent ezekre az ülésekre teljeskörűen felkészülni.

A meghívott szervezetek képviselői szívesen vették a felajánlást és megegyeztek abban, hogy az első ilyen konzultációra online formában az ETUC következő Végrehajtó Bizottsági ülését megelőzően került majd sor 2022. októberében.

A találkozón a résztvevőknek emellett lehetőségük nyílt fontos, aktuális témákról, mint például az ukrajnai háború és annak következményei, az egész Európát sújtó megélhetési válság, az infláció és annak hatásai a munkabérekre, a covid utáni helyreállás, az EU minimálbér irányelv küszöbön álló elfogadása stb. egyeztetni és információt cserélni.

A résztvevők által elmondott információk alapján elmondható, hogy míg az energiaárak példátlan növekedése mindenkit sújt, addig az infláció Svájcban és Liechtensteinben nem jelent problémát, sőt a svájci frank egyenesen erősödik az euróval szemben.

A megélhetési problémák hangsúlyozása miatt – kapcsolódva az ETUC azonos célú kampányához - több országban is tervezik demonstrációk, ill. különböző egyéb akciók szervezését. Megegyezett az álláspont abban, hogy rendkívüli béremelésekre, illetve közös európai fellépésre van szükség annak érdekében, hogy ne a munkavállalók fizették meg ennek az újabb válságnak az árát.

Az EU minimálbér irányelvet mindannyian üdvözölték, többen azonban azt emelték ki, hogy magánál a minimálbér összegének meghatározásának jóval fontosabb az irányelv azon rendelkezése, amely előírja a 80%-nál alacsonyabb kollektív szerződéses lefedettséggel rendelkező országok kormányainak, hogy akciótervet dolgozzanak ki annak érdekében, hogy aktívan segítsék a kollektív szerződések elterjedését az országukban, ami a szakszervezetek megerősítését is szolgálhatja majd.

A megbeszélésen szintén szó esett a 2022 novemberében megrendezésre kerülő ITUC Kongresszusról, valamint a 2023 májusában esedékes ETUC Kongresszusra történő felkészülésről.

A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség kongresszusával kapcsolatban felmerült a Pán-Európai Szakszervezeti Tanács jövőjének kérdése, hogy az mennyiben támogathatná a közép-európai régió szervezeteinek munkáját. Fontos, hogy a világszervezet a jövőben jobban bevonja a tagszervezeteket és segítse tagsági bázisuk megerősítését. Az ITUC tag, résztvevő szervezetek mindegyike támogatja Luca Visentini – jelenlegi ETUC főtitkárt – az ITUC főtitkári tisztségre. Felmerült, hogy az ITUC kongresszus mellékrendezvényeként a közép-európai szervezetek tartsanak találkozót az afrikai szakszervezetekkel.

Az ETUC kongresszusának tartalmi előkészítése hamarosan megkezdődik – ebben a folyamatban is érdemes koordináltan fellépni a régió szervezeteinek, amelyben az ÖGB brüsszeli irodája fontos segítség lehet. Az ETUC főtitkári pozíciójára jelenleg egyedüli jelölt Esther Lynch – jelenlegi ETUC főtitkár-helyettes – akinek széles körű a támogatottsága. Az ÖGB bejelentette, hogy Wolfgang Katzian ÖGB elnök indul az ETUC elnöki pozíciójáért, amit több szervezet támogatásáról biztosított.

A megbeszélés zárásaként megegyezés született arról, hogy mivel a hálózat további fenntartását minden fél támogatta egy következő találkozóra 2023.márciusában kerülne majd sor Pozsonyban, a szlovák KOZ SR gesztorálásával, ahol az Európai Munkaügyi Hatóságot (ELA) is meglátogathatnák a résztvevők.

A beszámolót készítette: Papp-Nagy Viktória SZEF irodavezető, kiegészítette György Károly MASZSZ nemzetközi titkár

Bekapcsolom a Klubrádiót
Kikapcsolom