Hírek
Újraélesztett együttműködés a határmenti dolgozókért

A Duna-Kőrös-Maros-Tisza (DKMT) határmenti együttműködés, a magyar-szerb-román, egykor aktív határmenti hármas újjáélesztése volta célja annak a találkozónak, amely a Vajdasági Szakszervezet (SSSV) meghívására jött létre. A Novi Sadban (Újvidéken) június 12-ére szervezett megbeszélésen a Magyar Szakszervezeti Szövetség képviselői mellett szerb és romám kollégák is részt vettek.

A találkozón a felek elfogadták a következő időszak munkatervét. A célok között szerepel a rendszeres tapasztalatcserén túl közös képzések szervezése, illetve a korábban sikeres együttes érdekérvényesítő akciók újjáélesztése is. Hangsúlyos lesz továbbá a nők és a fiatalok bevonása is, valamint a DKMT hagyományos céljának tekinthető határmenti munkaerőáramlással kapcsolatos érdekképviselet felvállalása is.

Az egyeztetésen minden résztvevő számára egyértelművé vált, hogy a problémáink lényegében azonosak a határ mindhárom oldalán: elszabaduló infláció, alacsony bérek, elvándorlás és a harmadik országbeli munkaerő arányának meredek növekedése. Ezek megoldása azonban nem országspecifikus: erős és aktív szakszervezeti tagságra, magas szintű érdekegyeztetésre van szükség a bérek felzárkóztatásához és a munkakörülmények javításához. Ennek eléréséhez pedig a közös – akár országhatárokon átívelő – fellépésnek nincs alternatívája.

 

 

 

 

Bekapcsolom a Klubrádiót
Kikapcsolom