Hírek
Egy sikeres projekt végén – Szakszervezeti fejlesztések az ESZSZ támogatásával

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) 2023. november 09-én tartotta meg Brüsszelben annak a kétéves projektnek a zárókonferenciáját, amelynek „Szakszervezetek a tisztességes helyreállításért - a szociális partnerek szerepének megerősítése a COVID-19 válság gazdasági és társadalmi hatásainak enyhítésében” címet adták. 


A járvány egyenlőtlenül, különböző módon érintette a különböző országokat. Ennek megfelelő kezelése érdekében az ESZSZ olyan kezdeményezést indított, amely nemzeti szintű konföderációkhoz csatornázza be a kapacitásépítési forrásokat. Ezek az alapok segítik a digitális szakszervezetek kiépítésére irányuló erőfeszítéseket, támogatják a szakszervezetek digitális készségeit és eszközeit, amelyek összességében erősítik szervezőképességüket, a tagokkal való kommunikációt és a nemzeti szociális párbeszéd intézményeiben betöltött szerepüket. A kezdeményezés célja volt támogatni a szakszervezeteket olyan nemzeti helyreállítási tervek kialakításában, amelyek tisztességes fizetéssel és feltételekkel biztos munkahelyeket biztosítanak a munkavállalók számára. A projekt végén, zárókonferencián számoltak be a küldöttek a támogatás felhasználásával elért eredményekről.

 A projekt során az ESZSZ szorosan együttműködött az Európai Újságírók Szövetségével (EFJ) is, hogy konkrétan foglalkozzon a médiaszabadság, a demokrácia, a korrupció és a sajtó visszaélések megakadályozásával Európában, és különösen a balkáni régióban.

Kétlépcsős támogatás

 A projektben anyagi támogatást biztosított az ESZSZ két lépcsőben

-          az első lépésben 30 nemzeti konföderáció kapott támogatást összesen 3 300 000 euró értékben  

-          a második lépcsőben 10 nemzeti konföderáció digitális szakszervezeti tevékenységét támogatták

-          az Európai Újságírók Szövetsége saját tagjai között pedig 600.000 euro támogatást osztott szét a tagjai közül 15 nemzeti szintű EJF -tag között

 A konferencia szervezői elmondták: „Krízisről, krízisre élünk. A szakszervezeteknek sincs ideje megpihenni, folyamatosan újabb kihívásokkal kell szembesülnünk. A Covid-19 járványtól a jelenlegi háborúkon és gazdasági, inflációs válságokon keresztül számtalan nehézségig. A projekt célja az volt, hogy a COVID időszakban és az ezalatt okozta nehézségekben, kihívásokban segítse a szakszervezetek munkáját, fejlődését. Megtanultuk, hogy felgyorsult világunk mindig újabb kihívások elé állít bennünket. Remélhetjük, hogy az életünkben folyamatosan jelenlévő kihívások a politika és a munkáltatók számára is egyértelművé teszik, hogy milyen fontos a szociális párbeszéd.

A projekten belül három fő csapásiránya volt a szakszervezetek tevékenységének:

-          a szociális párbeszéd és a kollektív szerződések,

-          a digitális eszközök a szakszervezeti fellépéshez, munkához,

-          a szakszervezetek erősítése.

Ahány ország, annyiféle munkamódszer

Minden témakörben több ország szakszervezetének tevékenységét és a projekt alatt végzett munkáját ismerhettük meg.

Számos képzés, oktatás valósult meg, amelyekkel a szakszervezeti tisztségviselőket készítették fel a megváltozott helyzetre, a gyors törvényi változásokra, s a pandémiás időszakban a munkavédelemmel kapcsolatos új kihívásokra.. A tagok részére felvilágosító anyagok készültek munkajog, munkavédelem, a szakszervezetek működése és a digitális munkavégzés hozta változások témakörében. Nagy figyelmet fordítottak a pandémia alatt is munkát végző munkavállalók, közöttük is a szakszervezeti tisztségviselők biztonságos munkavégzési feltételeinek megerősítésére.

A projekt által nyújtott anyagi támogatást számos szervezet a digitális lehetőségeik fejlesztésére használta fel. Online tagnyilvántartó rendszereket hoztak létre, lehetővé tették a honlapjaik közvetlen használatát applikációs formában is. Volt, ahol digitális szakszervezeti múzeumot hoztak létre, így a fotókon, videó anyagokon és dokumentumokon keresztül bárki hozzáférhet és megismerheti a szakszervezeti történelmet. Többen online tréningeket szervezetek különböző témákban. Sokan kihasználják már a közösségi média nyújtotta lehetőségeket, a meglévő felületeken megerősítették a jelenlétüket, illetve olyan újabb alkalmazások tagjai lettek, amelyekben korábban, a támogatás előtt nem voltak jelen (Instagram, Facebook, Tik Tok, LinkedIn).

A MASZSZ speciális konferenciákat is szervezett

A Magyar Szakszervezeti Szövetség a projekt keretében a nőket és a fiatalokat speciálisan érintő problémákra, valamint aktuális változásokra – például panaszbejelentői védelem, minimálbér-irányelv – fókuszáló konferenciák mellett tagjai számára számos képzést szervezett. Emellett tagszervezeteink bértárgyalásait elősegítendő létrehoztunk egy online tárgyalási adatbázist, továbbá számos jogi segédletet, segédanyagot készítettünk jogászaink közreműködésével.

Különleges célok

Különleges projektek is megvalósultak egyes országokban, ahol kifejezetten egy-egy társadalmi csoportra fókuszáltak a résztvevők: Máltán a fogyatékkal élő munkavállaók helyzetével foglalkoztak kiemelten, míg Montenegróban a platformmunkások, valamint a telekommunikációban dolgozók alkalmazásának szabályozására, szakszervezeti elérésére fokuszáltak. Szlovéniában viszont a nyugdíjas tagok megtartására helyezték a hangsúlyt, hiszen ebben a korosztályban aktív, érdeklődő, segítőkész tagsági bázist tudnak kialakítani, akikre a szakszervezeti akciók során is számíthatnak.

A konferencia interaktív módon zajlott az elhangzott előadások, beszámolók mellett a jelenlévők a Mentiméter alkalmazáson keresztül valós időben jelezhették véleményüket, válaszolhatták meg a feltett kérdéseket. Az elhangzottak, a bemutatott eredmények, az elvégzett munka minden résztvevőnek számos hasznos tapasztalatot, információt adott. Az országok küldöttei reményüket fejezték ki, hogy a jövőben is lesz lehetőség hasonló projektek megvalósítására.

2023. november 11.

 (Lejegyezte: Kiss-Rigó Alíz)

A magyar delegáció

 ESZSZ zárókonferencia 2023.11.09.

 

 

 

 

 

Bekapcsolom a Klubrádiót
Kikapcsolom