Hírek
A szakszervezetek kiállnak a békéért! - ITUC május elsejei nyilatkozata

 

Oroszország illegális és brutális ukrajnai inváziójával a világ minden régiójában fegyveres konfliktusok vannak. Mintegy 60 konfliktus zajlik, áldozatok milliói, köztük több százezer ember vesztette életét csak Tigrában és Jemenben. Az elmúlt években 25 millió ember kényszerült arra, hogy menekültté váljon hazáján kívül, és további tízmilliók kényszerülnek lakóhelyük elhagyására országukon belül – túlnyomó többségük a kevésbé gazdag országokban.

A béke az Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség értékeinek középpontjában áll, és a háborús atrocitások teljes elutasításának az Egyesült Nemzetek elvein alapuló közös biztonsági keretek eléréséhez kell vezetnie. Ennek a keretnek foglalkoznia kell a konfliktusok ideológiai, társadalmi és gazdasági okaival, és felelősségre kell vonnia a háborúk kirobbantásáért és fenntartásáért felelősöket, valamint a háborús bűncselekmények elkövetőit, bárhol is fordulnak elő azok.

Ahogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alapokmánya kimondja, "az általános és tartós béke csak a társadalmi igazságosság talaján valósítható meg”. Az ILO több, mint 100 évvel ezelőtti létrehozása és céljai a legnagyobb bizonyíték arra, hogy szükség van egy új társadalmi szerződésre. Akkor amikor az embereket megfosztják a tisztességes munka adta gazdasági biztonságtól, ahol a munkavállalói és az emberi jogokat lábbal tiporják, és ahol emberek milliárdjainak nincs más választásuk, mint az informális gazdaságban dolgozni, ahol a hazugság és a propaganda helyettesíti az igazságot, ott a világban messze nem elérhető a béke reménye és ígérete.

Egy olyan időszakban, amikor a Putyini háború által súlyosbított globális feszültségek magasak, a szakszervezetek a világ legnagyobb demokratikus és képviseleti erejeként, élen járnak a demokrácia védelmében, a jogok biztosításában, a fegyveres konfliktusok elkerülésében és a háborúnak az emberek életére gyakorolt pusztító hatásainak leküzdésében.

Ezen a 2022. májusi napon megerősítjük a béke és a társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségünket, amely ezek biztosításához szükséges. Ennek az új társadalmi szerződés alapjaira kell épülnie – munkahelyekre, jogokra, bérekre, szociális védelemre, egyenlőségre és befogadására.

Ezek a követelményei a tartós békének és a megosztott jólétnek, a klíma vészhelyzet leküzdéshez elengedhetetlen méltányos átmenet biztosításának, a globális sokkok kezeléséhez és leküzdéséhez szükséges rugalmasságnak.

Köszöntjük szakszervezeti kollégáinkat, akik fáradhatatlan munkát végeznek a konfliktusövezetekben, humanitárius támogatást nyújtva, és befogva a menekülteket, és a konfliktusok okainak felszámolásán dolgoznak. Tisztelgünk azok előtt, akik jelenleg békés körülmények között, akik a társadalmi igazságosság eléréséért dolgoznak, így biztosítva a közös biztonság alapjait. Eltökélt szándékunk az is, hogy megváltoztassuk a globális gazdaság szabályait, amelyek inkább a kapzsiságot jutalmazzák, alábecsülve az emberek, különösen a nők hozzájárulását a gazdaságban és a társadalomban. A jelenlegi szabályok teszik lehetővé az autokraták és zsarnokok számára, hogy leigázzák saját és más országok népeit, akik kénytelenek a fegyveres konfliktusok embertelen valósága között élni.

Elveink és értékeink erejét szervezetünk és a dolgozók ereje erősíti. Minden egyes dolgozó, aki egy szakszervezethez csatlakozik, megerősíti és növeli ezt a kollektív közös erőt, azt a mozgalmat, amely azért létezik, hogy fenntartsa az elmúlt években elért szakszervezeti akcióink eredményeit, és tovább vigye azokat a jövőbe. Mi így építhetjük és biztosíthatjuk a békét.

 

Bekapcsolom a Klubrádiót
Kikapcsolom