Április 28.A munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak nemzetközi emléknapja április 28-a, az emlékezés napja. Magyarországon 2012-ben nyilvánították hivatalosan emléknappá. A MASZSZ Csepelen, a  Duna-lejáró utca - Vasmű utca sarkán állított emlékművet a munkahelyi baleset áldozataira emlékezve. Minden esztendőben itt találkoznak a különböző szakmák képviselői, hogy leróják kegyeletüket. Idén is itt, április 28-án este fél nyolckor találkozunk az emlékmű előtt, hogy gyertyagyújtással emlékezzünk meg volt kollégáinkról, barátainktól, ismerőseinktől.

2016 ellentmondásos év volt a munkavédelem szempontjából.

  1. I.                Tovább nőtt a regisztrált munkabalesetek száma, de kis mértékben csökkent a halálos munkabalesetek száma.
  2. II.              Fontos változások történtek a munkavédelem területének szabályozásában: a Munkavédelmi Törvény, így egységesen minden 20 főt elérő, az Mvt. szerinti szervezett munkavégzés fogalomkörébe tartozó munkáltatónál meg kell szervezni a munkavédelmi képviselő választást. „Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége”. A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391 EGK tanácsi irányelv alapján a munkáltatóknak konzultálniuk kell a munkavállalókkal és azok képviselőivel minden, a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet érintő kérdésben. Az irányelvvel összhangban a törvény módosítja az Mvt. 70/A. §-át, a módosítás indoka az, hogy a gazdasági körülmények megváltozásával 2012 végén a regisztrált kis- és középvállalkozások 99,5%-a, 956 300 cég tartozott a legfeljebb 49 foglalkoztatottal rendelkező kisvállalkozások körébe. Ennek következtében indokolttá vált a munkavédelmi képviselő választáshoz szükséges munkavállalói létszám csökkentése.

Konkretizálásra került a munkavédelmi képviselők munkajogi védelmére vonatkozó szabályozás, amelynek értelmében a munkáltatónál megválasztott valamennyi munkavédelmi képviselőt megilleti az Mt. 273. § (1) szerinti munkajogi védelem, az Mt. 273. § (2) bekezdése szerinti tartamban. „ Valamennyi munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére az Mt. 273. § (1), (2) és (6) bekezdése szerinti szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság tagjait kell érteni.”

  1. III.            Elfogadásra került a munkavédelem nemzeti politikája.

A csaknem tíz éves hiátust követően 2016 októberében elfogadott, a 2016-2020 időszakra vonatkozó munkavédelmi politikát a MASZSZ üdvözölte – kidolgozásának folyamatában végig közreműködtek szakértőink. A munkavédelmi politika jó keretet ad a munkahelyi balesetek, megbetegedések számának csökkentéséhez, a minőségi munkahelyek megteremtéséhez.

A munkavédelmi politika célkitűzéseinek megvalósításában elengedhetetlennek tartjuk az érintett partnerek együttműködését, a munkáltatók, a szakszervezetek, a munkavédelmi képviselők és a hatóság közös fellépését.

A szakszervezetek fontosnak tartják, hogy a politika tartalmazza a balesetek megelőzését szolgáló intézmény, a kockázatalapú ellenőrzések, az önálló balesetbiztosítási ág megteremtésének tervét. Ez fontos ahhoz is, hogy a fokozott fizikai és pszichikai terhelésnek kitett munkavállalók helyzete is rendeződjön.

Támogatjuk, s ösztönözzük, hogy a foglalkozási megbetegedések kérdése, azok feltárása, regisztrálása, nyomon követése terén érdemi változások történjenek – ebben a munkavédelem nemzeti politikája előrelépést hozhat.

  1. IV.            Az Európai Bizottság 2016 májusában, majd 2017 januárjában közleményt adott ki a rákkeltő anyagok alkalmazásának korlátozása érdekében. A szakszervezetek régóta követelik az éves szinten több mint 100 ezer halálos áldozatot követelő, munkavégzéssel összefüggésben kialakult rákos megbetegedések elleni hatásos fellépést, a legveszélyesebb 50 anyag korlátozását. Ezt szolgálja, hogy az európai szintű tripartit együttműködésben - nem kevés, továbbra is nyitott viták során – már 20 legveszélyesebb anyagra határértékére tett javaslatot az Európai Bizottság, és a következő időszakban továbbiakra kerül sor. Jelenleg a vonatkozó direktívában (2004/37/EK - foglalkozási eredetű rákkeltők és muntagének irányelv) a foglalkozási expozícióra összesen 3 anyagra vonatkozik határérték: a benzolra, a vinil-klorid monomerjére és a keményfaporokra.

Magyarországon elsődleges prioritás, hogy – alapos szakmai előkészítő munkával – megerősítsük azokat az uniós szabályokat, amelyek a rákkeltő vegyi anyagoknak való munkahelyi expozíció kockázatát hivatottak csökkenteni.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által, a munkabalesetek alakulásáról közreadott tájékoztató szerint a munkabalesetek számának alakulása (a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján):

Az összes munkabalesetet illetően (23 027) az előző év azonos időszakához képest % 9,2 növekedés volt.

2013 óta folyamatosan emelkedik a bejelentett munkabalesetek száma – 2012-ben vették el a szakszervezetek ellenőrzési jogát!

Ebből halálos kimenetelű munkabaleset (80) 4,8%-kal volt kevesebb.

Az összes súlyos kimenetelű munkabaleset száma (177) 2015-höz képest % 2,3-kal nőtt. A súlyos csonkulásos kimenetelű munkabaleset száma (31) 14,8%-kal nőtt, míg az egyéb súlyos kimenetelű munkabalesetek száma (66) 6,5%-kal volt magasabb, mint 2015-ben. A csonkulásos kimenetelű munkabaleset (210) száma 17,6%-kal csökkent.

A halálos munkabalesetek számának alakulása az elmúlt években:

A munkavédelmi ellenőrzések számának alakulása:

 

Ami kitűnik a hatósági statisztikákból, s fontos:

1. A munkabalesetek száma a 2015-ös évhez képest tovább nőtt, 1939 db esettel;

2.   Ez a növekedés 9,2 %-os a 2015. évi bázisévhez képest, ami majd háromszorosa az azonos időszak foglalkoztatottsági növekedésének (3.1 %);

3.   Kis mértékben ugyan, de csökkent a halálos kimenetelű munkabalesetek száma (4 esettel);

4.   Továbbra is a legtöbb munkabaleset a KKV-k tevékenységi köréből kerül ki:

1-9 főt foglalkoztatóknál 2 372 munkabaleset

10-49 főt foglalkoztatóknál 6 321 munkabaleset

50-249 főt foglalkoztatóknál 8 198 munkabaleset

250-499 főt foglalkoztatóknál 2 591 munkabaleset

500 fő vagy többet foglalkoztatóknál 3 477 munkabaleset

5.   A mezőgazdasági ágazat vette át a vezető szerepet a halálozási statisztikákban. A halálesetek száma megháromszorozódott -18 haláleset történt! Az építőipar területén viszont jelentősen csökkent - 25-ről 16-ra!

6.  2015. évhez viszonyítva 1735-el több munkáltatónál tartottak ellenőrzéseket, de még mindig nem éri el a 2014. évi szintet! Az ellenőrzésesek számának növekedésével, természetesen tovább nőtt a szabálytalansággal érintett munkáltatók száma.

      Ezek a trendek is alátámasztják, hogy szükség van a munkavédelmi felügyelet rendszerének megerősítésére. A munkaügyi ellenőrzések évente a munkáltatók kevesebb, mint 2 százalékát érintik. Jelentősen növelni kell az ellenőrző hatóság létszámát – a hatékony működéshez a jelenlegi négyszeresére kell emelni az ellenőrök számát és javítani kell működésük tárgyi feltételeit.

8.  Szerepet kell adni a szakszervezeteknek a munkaügyi ellenőrzések során; átláthatóvá kell tenni az ellenőrző hatóság munkáját, erősítve az Országos Munkavédelmi Bizottság szerepét az ellenőrzési koncepciók, ütemtervek megvitatása, az ellenőrzések tapasztalatainak megosztása terén. Újra biztosítani kell a szakszervezetek munkavédelmi ellenőrzési jogát. A megelőzés leg hatékonyabb módja az együttműködésre épülő munkavédelem.

 

2017. április

 

Kondor Norbert

György Károly

  

 

 


A Klubrádió nálunk is szól.
Kattints a képre!

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

  • Egy esetleges karanténra vonatkozó pontos forgatókönyvet, a járvány elleni hatékony védelmet is kér a BKV-sofőrök számára a fővárosi közlekedési cégnél működő két szakszervezet. Az utasokkal való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében...


nemzetközi

ituc   etuc

kep5